ESTUDI D’AUDIÈNCIA DE
"Canal Nord" – Dades de Figueres

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

502 persones de l’àrea de Figueres.

Univers

Població major de 15 anys.

Tipus d’entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de cada població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Abril de 2004.

Horari de les entrevistes

Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables.

Dades d’Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

 

"Canal Nord" arriba a un 7,6 per cent de share a l’àrea de Figueres i nord de la província de Girona.

L’emissora obté a la seva àrea de màxima audiència, una dedicació 12,4 minuts diaris per part del conjunt de la població del nord de Girona. El share arriba a un 7,6 per cent, per la incorporació de grups de totes les edats. A la província, obté un share del 3 per cent.

L’emissora és coneguda per el 90 per cent de la població del entorn de Figueres i per un 37 per cent del àrea de Girona. La sintonització es situa en un 82 per cent dels televisors al nord i un 24 per cent a l’àrea de Girona.

"Canal Nord" és líder d’audiència entre les locals a l’àrea que comprenen les poblacions de Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera el ranking d’emissores locals. A l’àrea de Girona, es situa en segon lloc junt amb Flaix TV.

La veuen sovint 64.000 persones que s’interessen per la seva variada programació i, de forma molt destacada, per la informació local. El GRP´s global resultant arriba a 8.500 telespectadors.

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 01 - ¿Coneix l’emissora "Canal Nord"?

  1. No

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

90,4%

+/- 2,63%

No

9,6%

+/- 2,63%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

94,1%

89,4%

76,9%

98,7%

86,8%

No

5,9%

10,7%

23,1%

1,3%

13,2%

Gràfica comparativa per grups de sexe i edat

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 02 - Amb quina freqüència veu aquesta emissora?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Percentatge

M. Error

Cada dia

27,1%

+/- 3,97%

Cada dos dies

7,3%

+/- 2,32%

Dos cops per setmana

14,3%

+/- 3,12%

Només els caps de setmana

1,8%

+/- 1,19%

Un cop a la setmana

15,0%

+/- 3,19%

Un cop cada dues setmanes

3,8%

+/- 1,71%

Un cop al mes

2,7%

+/- 1,45%

Menys d’un cop al mes

2,8%

+/- 1,47%

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 03 - ¿Quants minuts al dia dedica a "Canal Nord"?

Mitjana de minuts per grups de població:

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

Share

12,4

15,7

7,6%

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

10,9

13,1

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

4,9

11,7

15,0

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 04 - A quines hores té costum de veure "Canal Nord"?

 1. Mati (6h - 12h)
 2. Migdia (12h - 16h)
 3. Tarda (16h - 20h)
 4. Nit (20 - 1h)
 5. Matinada (1h - 6h)

RESPOSTA

Percentatge (abril04)

Matí

1,7%

Migdia

6,8%

Tarda

19,7%

Nit

70,9%

Matinada

0,9%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 05 - Índex de coneixement i acceptació de la programació de "Canal Nord".

 1. A curta distància
 2. Top motor
 3. Les noticies
 4. Terreny de joc
 5. La rotonda
 6. Pel·lícules
 7. Cool TV
 8. Dibuixos animats

RESPUESTA

Percentatge de seguidors de l’emissora que coneixen el programa (Girona)

Percentatge de seguidors de l’emissora que coneixen el programa (Figueres)

A curta distància

12,2%

24,4%

Top motor

16,7%

31,7%

Noticies

68,8%

96,3%

Terreny de joc

25,0%

16,0%

La rotonda

33,3%

34,1%

Pel·lícules

44,4%

37,8%

Cool TV

3,2%

6,35

Dibuixos animats

6,7%

7,3%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord02/p6/abril04

Pregunta 06 - En quant a qualitat d’imatge i so, "Canal Nord" es rep:

 1. Regular
 2. Malament
 3. No sap

RESPOSTA

Percentatge (Àrea de Figueres)

69,3%

Regular

15,5%

Malament / no la pot agafar

15,2%