ESTUDI D’AUDIÈNCIA DE
"Canal Nord"

   

   

   

   

   

   

  FICHA TÉCNICA

   

  Empresa que realitza l’estudi

  Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

  Mostra

  535 persones del àrea de Figueres.

  573 persones de Girona, Salt, Banyoles i La Bisbal. (poblacions properes a Girona)

  Univers

  Població major de 15 anys.

  Tipus d’entrevista

  Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de cada població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

  Data del sondeig

  Gener de 2004.

  Horari de les entrevistes

  Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables.

  Dades d’Infortècnica

  C/ Lepant, 422

  08025 Barcelona

  Tel: 934334243

  Fax: 934334239

  Més informació a:

  http://www.infortecnica.com

   

 1. Canal Nord", seguida per 60.000 persones

"Canal Nord" aconsegueix un 7 per cent de share a l’àrea de Figueres i nord de la província de Girona. La pressintonització es troba al 82 per cent dels televisors de l’àrea de Figueres.

A la província, obté un share del 2,8 per cent. L’emissora es coneguda per el 86 per cent de la població del entorn de Figueres i per un 37 per cent del área de Girona. La pressintonització es situa en un 74 per cent dels televisors al nord i un 22 per cent a l’àrea de Girona.

"Canal Nord" és líder d’audiència entre les locals a l’àrea que comprenen les poblacions de Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera. el ranking d’emissores locals a l’àrea de Girona situa Canal Nord a la tercera posició.

La veuen sovint 60.000 persones que s’interessen per la seva variada programació i, de forma molt destacada, per la informació local. El GRP´s global resultant arriba a 8.000 telespectadors.

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 01 - ¿Coneix l’emissora "Canal Nord"?

  1. No

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

86%

+/- 2,98%

No

14%

+/- 2,98%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

96,3%

82,5%

69,2%

97,5%

81,1%

No

3,7%

17,5%

30,8%

2,5%

18,9%

Gràfica comparativa per grups de sexe i edat

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 02 - Té pressintonitzada aquesta emissora?

  1. No

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

82,1%

+/- 3,29%

No

17,9%

+/- 3,29%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

92,6%

78,5%

69,2%

92,3%

77,4%

No

7,4%

21,5%

30,8%

7,7%

22,6%

Gràfica comparativa per grups de sexe i edat

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 03 - Amb quina freqüència veu aquesta emissora?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Percentatge

M. Error

Cada dia

21,7%

+/- 3,53%

Cada dos dies

5,7%

+/- 1,99%

Dos cops per setmana

18,9%

+/- 3,36%

Només els caps de setmana

0,9%

+/- 0,81%

Un cop a la setmana

14,2%

+/- 2,99%

Un cop cada dues setmanes

5,7%

+/- 1,99%

Un cop al mes

1,9%

+/- 1,17%

Menys d’un cop al mes

3,8%

+/- 1,64%

Mai o gairebé mai

27,4%

+/- 3,82%

INFORTÈCNICA

  REF:eacanalnord01/p6/gener04

  Pregunta 04 - Quants minuts al dia dedica a "Canal Nord"?

  Mitjana de minuts per grups de població:

  Mitjana de minuts al dia

  Desviació std.

  Share

  11,07

  15,6

  7%

  Mitjana de minuts per grups (sexe)

  Mitjana de minuts
  (Homes)

  Mitjana de minuts
  (Dones)

  11,03

  11,09

  Mitjana de minuts per grups (edat)

  Mitjana de minuts
  (Menys de 30)

  Mitjana de minuts
  (de 30 a 50)

  Mitjana de minuts
  (Més de 50)

  2,24

  11,57

  12,87 1. INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 05 - A quines hores té costum de veure "Canal Nord"?

 1. Matins (6h - 12h)
 2. Migdia (12h - 16h)
 3. Tarda (16h - 20h)
 4. Nit (20 - 1h)
 5. Matinada (1h - 6h)

RESPOSTA

Percentatge

Percentatge

de respostes en cada franja horària

Matí

<1%

<1%

Migdia

6,7%

8%

Tarda

18,0%

21,3%

Nit

74,2%

88,0%

Matinada

1,1%

1,3%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 06 - Què és el que més li agrada de la programació de "Canal Nord"?

 1. Telesèries / novel.les
 2. Documentals i reportatges (festes...)
 3. Pel·lícules
 4. Informatius i noticiaris locals
 5. Programes esportius
 6. Programació infantil
 7. Altres programes

RESPUESTA

Distribució percentual de preferència de programació

Musicals

0,9%

Documentals i Reportatges

20,4%

Pel·lícules

14,8%

Informatius i noticiaris locals

42,6%

Programes esportius

0,9%

Magazine

3,7%

Entrevistes

10,2%

Altres programes (cuina, plens, judicis, ...)

6,5%

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalnord01/p6/gener04

Pregunta 07 – En quant a qualitat d’imatge i so, "Canal Nord" es rep:

 1. Regular
 2. Malament

 

RESPOSTA

Percentatge (àrea de Figueres)

71,3%

Regular

19,5%

Malament

9,2%