ESTUDI D’AUDIÈNCIA DE
"Canal Nord"

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

902 persones distribuïdes de la següent manera:

- 601 a l’àrea de Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera

- 401 a l’àrea de Girona, Salt, Banyoles i La Bisbal.

Univers

Població major de 15 anys.

Tipus d’entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de cada població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Setembre de 2003.

Horari de les entrevistes

Entre les 18:00 i les 22:00 hores dels dies laborables.

Dades d’Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

http://www.infortecnica.com

 

 

Conclusions

"Canal Nord ", Un 6 per cent de share el nord de Girona

"Canal Nord" obté un 6 per cent de share a l’àrea nord de la província de Girona, un índex elevat si considerem la gran oferta de mitjans televisius de la zona.

Sobre el conjunt de la província, obté un share res despreciable, del 2,4 per cent. L’emissora es coneguda per el 74,3 per cent de la població del nord de Girona i està presintonitzada en un 68 per cent dels televisors. Es pot afirmar que aquesta emissora local és líder d’audiència en l’àrea compresa per les poblacions de Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera.

Més de la meitat de la població la veu de forma habitual, gairebé 40.000 persones que s’interessen per la seva variada programació i, de forma molt destacada, per la informació local. El GRP´s resultant supera els 5.000 telespectadors.

 

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 01 - ¿Coneix l’emissora "Canal Nord"?

  1. No

Anàlisi general

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

56,8%

+/-3,30%

No

43,2%

+/-3,30%

Anàlisi per grups de població (Poblacions1: Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera)(Poblacions2: Girona, Salt, Banyoles i La Bisbal)

Resp \ Grup

Poblacions 1

Poblacions 2

74,3%

26,3%

No

25,7%

73,8%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

62,8%

53,5%

67,4%

66,3%

44,3%

No

37,2%

46,5%

32,6%

33,8%

55,7%

Gràfica comparativa de tots els grups (sexe edat i població)

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 02 - Té presintonitzada aquesta emissora?

  1. No

Anàlisi general

Resp \ Grup

Percentatge general

M. Error

50,5%

+/- 3,33%

No

49,5%

+/- 3,33%

Anàlisi per grups de població (Poblacions1: Figueres, Roses, L’Escala, Vilafant, Torroella i La Jonquera) (Poblacions2: Girona, Salt, Banyoles i La Bisbal)

Resp \ Grup

Poblacions 1

Poblacions 2

67,9%

20%

No

32,1%

80%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

57,7%

46,5%

53,5%

60,0%

41,2%

No

42,3%

53,5%

46,5%

40,0%

58,8%

Gràfica comparativa de tots los grups (sexe, edat i població)

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 03 - Amb quina freqüència veu "TV de Manresa"?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Poblacions1

Poblacions2

Cada dia

20,1%

<1%

Cada dos dies

7,2%

<1%

Dos cops per setmana

10,1%

2,5%

Només els caps de setmana

2,2%

<1%

Un cop a la setmana

7,2%

6,3%

Un cop cada dues setmanes

2,9%

1,3%

Un cop al mes

3,6%

1,3%

Menys d’un cop al mes

0,7%

<1%

Mai o gairebé mai

46,0%

88,8%

Gràfica Poblacions 1

Gràfica Poblacions 2

 

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 04 - ¿Quants minuts al dia dedica a "Canal Nord"?

Mitjana de minuts per grups de població:

Mitjana de minuts al dia (Poblacions 1)

Desviació std.

Share

9,43

20,3

5,82%

Mitjana de minuts al dia sobre el conjunt de la població de l’àrea d’estudi

Share

3,90

2,4%

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

6,2

6,0

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

3,6

7,3

6,2

Gràfica comparativa de tots los grups (sexe edat i població)

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 05 - A quina hora del dia té costum de veure "Canal Nord"?

 1. Matins (6h - 12h)
 2. Migdia (12h - 16h)
 3. Tarda (16h - 20h)
 4. Nit (20 - 1h)
 5. Matinada (1h - 6h)

RESPOSTA

Percentatge

(dies de cada dia)

Percentatge

(caps de setmana)

Matí

2,1%

2,6%

Migdia

8,3%

9%

Tarda

17,7%

16,7%

Nit

69,8%

70,5%

Matinada

2,1%

1,3%

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 06 - Què és el que més li agrada de la programació de "Canal Nord"?

 1. Telesèries / noveles
 2. Documentals i reportatges (festes...)
 3. Pel·lícules
 4. Informatius i noticiaris locals
 5. Programes esportius
 6. Programació infantil
 7. Altres programes

RESPUESTA

Percentatge de telespectadors de Canal Nord que tenen preferència pels següents programes

Telesèries / noveles

0,8%

Documentals i Reportatges

22,6%

Pel·lícules

8,3%

Informatius i noticiaris locals

48,1%

Programes esportius

9%

Programació infantil

1,5%

Altres programes (musicals...)

9,8%

Cap assenyalar, que tenir preferència per un tipus de programa no significa que no es puguin veure d’altres. Per tant, els valors percentuals d’aquesta pregunta mostren la predilecció pel tipus de programa, que evidentment està relacionat amb la seva audiència, encara que no en las proporciones que es mostren.

D’altra banda, la puntuació donada per qui veu l’emissora, al menys de forma ocasional és de 6,21 amb una desviació de 1,65.

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 07 / 08 - Què creu que li manca a la programació de "Canal Nord"? què creu que li sobra?

Hi ha una proporció de persones que no saben respondre a aquesta pregunta, ja que saber allò que li manca o que li sobra, implica tenir un coneixement molt ampli sobre la seva programació.

Les respostes han estat molt disperses, tot i així algunes coincidents han estat les següents:

 

Allò que li manca

Variació

Coneixer la programació

Pel·lícules modernes

Musicals

Història comarcal

Documentals

Concursos

No li manca res

Allò que li sobra

No li sobra res

Repeticions

Pel·lícules antigues

Pel·lícules eròtiques

Programació no local

Anuncis

 

 

INFORTÉCNICA

REF:eacanalnord01/p8/septembre03

Pregunta 08 – En quant a qualitat d’imatge i so, "Canal Nord" es rep:

 1. Regular
 2. Malament
 3. No sap

 

RESPOSTA

Percentatge (Poblacions1)

Percentatge (Poblacions2)

71,8%

36,4%

Regular

12,6%

31,8%

Malament

10,7%

18,2%

No sap

4,9%

13,6%

Poblacions1

Poblacions2

Hi ha que assenyalar que hi ha una proporció d’enquestats que desconeixen l’emissora perquè no poden rebre correctament la senyal, sobretot pel segon grup de poblacions.