ESTUDI D’AUDIÈNCIA SOBRE
"TV Manresa"

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica i Científica SL (Infortècnica)

Mostra

600 persones (2-sigma) Distribuïdes de la següent manera: 300 a Manresa capital, 150 al primer grup de pobles (Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor, Sant Fruitós del Bages i Navarcles). 150 al segon grup de pobles (Cardona, Sallent, Artés, Sant Vicenç de Castellet i Castellbell i el Vilar)

Univers

Població major de 14 anys de Manresa.

Tipus de entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Juny de 2003

Horari de les entrevistes

Entre las 18:00 i las 22:00 hores de dies laborables.

Dades de Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

Http://www.infortecnica.com

 

 

Conclusions

TV MANRESA, AUGMENTA LA SEVA AUDIÈNCIA AMB LA PROGRAMACIÓ MUSICAL DE "FLAIX"

Un 93 per cent de la població de Manresa y les poblacions del seu entorn coneixen "TV Manresa" . es a dir, pràcticament la totalitat de la població que veu la televisió. A més, un 83 por cent la té presintonitzada. Un 76 per cent la veu com a mínim un cop al mes i prop de la meitat dels telespectadors de Manresa i les poblacions del entorn, 50.000 persones, la veuen cada dia. Aquests índex han augmentat considerablement des de l’últim estudi realitzat fa prop d’un any.

A Manresa, obté una audiència reiterada del 67% de la població, es a dir 45.000 persones, 5.000 telespectadors més que a l’últim estudi.

El conjunt de la població de Manresa i poblacions pròximes dedica a l'emissora una mitjana de 13 minuts diaris, el que representa una quota de seguiment o "Share" de prop del 7 per cent de l'audiència total de televisió. El "GRPs" resultant s'aproxima a 7.000 telespectadors en el conjunt de l'àrea de difusió.

No s'observen nivells molt diferents d'audiència d'acord amb el sexe o l'edat.

TV Manresa presenta major nombre de seguidors per part dels més joves, interessats principalment pels musicals, que es compensa per la major prolongació de l'audiència per part dels més grans. En funció de les diferents poblacions, no s'observen variacions importants en el perfil de l'audiència, malgrat pel que concerneix la distància a Manresa capital, obtenint, tot i així, nivells molt significatius de seguiment en les poblacions més distants.

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 01- ¿Coneix l’emissora "TV Manresa"?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge

(Manresa)

91,7%

No

8,3%

Anàlisis por grups de sexe i edat a Manresa.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

92,4%

90,9%

98,6%

93,5%

88,2%

No

7,6%

9,1%

1,4%

6,5%

11,8%

 

RESPOSTA

Percentatge

(pobles1)

Percentatge
(pobles2)

94,6%

75,7%

No

5,4%

24,3%

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 02- Té presintonitzada aquesta emissora?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge

(Manresa)

80,0%

No

20,0%

Anàlisis por grups de sexe i edat a Manresa.

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

84,6%

76,5%

80,0%

79,5%

80,3%

No

15,4%

23,5%

20,0%

20,5%

19,7%

 

 

RESPOSTA

Percentatge

(pobles1)

Percentatge
(pobles2)

89,2%

60,9%

No

10,8%

39,1%

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 03 – Amb quina freqüència veu "TV de Manresa"?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Percentatge

M.Error

Cada dia

33,3%

+/- 5,44%

Cada dos dies

10,0%

+/- 3,46%

Dos cops per setmana

18,3%

+/- 4,46%

Només els caps de setmana

0,8%

+/- 1,03%

Un cop a la setmana

4,2%

+/- 2,32%

Un cop cada dues setmanes

1,7%

+/- 1,49%

Un cop al mes

1,7%

+/- 1,49%

Menys d’un cop al mes

3,3%

+/- 2,06%

Mai o gairebé mai

26,7%

+/- 5,11%

 

Resposta

Percentatge

(pobles1)

Percentatge

(pobles2)

Cada dia

24,3%

17,4%

Cada dos dies

12,2%

5,2%

Dos cops per setmana

21,6%

15,7%

Només els caps de setmana

1,4%

0,9%

Un cop a la setmana

16,2%

4,3%

Un cop cada dues setmanes

<1%

1,7%

Un cop al mes

4,1%

1,7%

Menys d’un cop al mes

1,4%

0,9%

Mai o gairebé mai

18,9%

52,2%

(pobles1) (pobles2)

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 04 - ¿Quants minuts al dia veu TV Manresa?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

13,08

16,15

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

14,59

11,90

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

10,36

12,29

14,42

 

 

Mitjana de minuts per grups (poblacions)

Mitjana de minuts
(pobles1)

Mitjana de minuts
(pobles2)

12,95

7,87

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 05 - Què és el que més li agrada de la programació de TVM?

RESPOSTA

PERCENTATGE

Flaix TV i musicals

11,8%

Noticiari local

45,1%

Reportatges

15,7%

Esports

5,9%

Pel·lícules

7,8%

Entrevistes

6,9%

Altres programes

6,8%

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 06 - A quina hora del dia té costum de veure TVM?

 1. A primera hora del matí
 2. A la nit abans de les onze
 3. A la nit després de les onze
 4. De matinada

RESPOSTA

PERCENTATGE

A primera hora del matí

5,7%

A la nit abans de les onze

91,4%

A la nit després de les onze

2,9%

De matinada

<1%

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 07 - En particular, a quina hora sol veure les notícies de TVM?

 1. A les set del matí
 2. A les 21,30
 3. A les 23,30
 4. En algun dels resums del cap de setmana

RESPOSTA

PERCENTATGE

A les set del matí

4,5%

A les 21:30

89,6%

A les 23:30

1,5%

En algun dels resums del cap de setmana

4,5%

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 08- Li agradaria que TV de Manresa passés les notícies de Manresa a una altra hora?

 1. No

RESPOSTA

Percentatge

No

91,7%

8,3%

Del grup minoritari que ha sol·licitat passar les notícies a una altra hora, un 50% les veuria a les vuit del vespre i l’altre 50% a l’hora de dinar (14 hores aproximadament).

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 09 - Quan TVM no fa programes, pel mateix canal es veu Flaix TV. Em pot dir si vostè:

  1. Veu tant la programació de TVM com la de FlaixTV
  2. Veu els programes de TVM però no els de FlaixTV
  3. Només veu els programes de FlaixTV

RESPOSTA

Percentatge

Veu tant la programació de TVM com la de FlaixTV

40,6%

Veu els programes de TVM però no els de FlaixTV

55,1%

Només veu els programes de FlaixTV

4,3%

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 01 – Amb quina freqüència veu "Flaix TV"?

  1. Cada dia
  2. Cada dos dies
  3. Dos cops per setmana
  4. Només els caps de setmana
  5. Un cop a la setmana
  6. Un cop cada dues setmanes
  7. Un cop al mes
  8. Menys d’un cop al mes
  9. Mai o gairebé mai.

Resposta

Percentatge

M.Error

Cada dia

10,9%

+/- 3,60%

Cada dos dies

4,2%

+/- 2,32%

Dos cops per setmana

10,9%

+/-3,60%

Només els caps de setmana

1,7%

+/-1,49%

Un cop a la setmana

1,7%

+/-1,49%

Un cop cada dues setmanes

0,8%

+/-1,03%

Un cop al mes

<1%

-

Menys d’un cop al mes

2,5%

+/-1,80%

Mai o gairebé mai

67,2%

+/-5,42%

 

INFORTÈCNICA

REF:eatvman01/p9/juny03

Pregunta 02 - ¿Quants minuts al dia veu "Flaix TV"?

Mitjana de minuts
(Menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(Més de 50)

15,8

8,0

2,6

Cal destacar que Flaix TV obté entre la població menor de 30 anys una mitjana de 15,8 minuts diaris amb una desviació de 27,1. Aquest índex supera la mitjana de temps dedicada a TV Manresa, el fa suposar, que hi ha joves que desvinculen Flaix TV amb la programació de TV Manresa.