ESTUDI D’AUDIÈNCIA SOBRE
"Canal SET, Santa Eulàlia Televisió"

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa que realitza l’estudi

Informació Tècnica y Científica SL (Infortècnica)

Mostra

507 persones (2-sigma).

Univers

Població major de 15 anys de Santa Eulàlia.

Tipus d’ entrevista

Telefónica, aleatòria y de distribució proporcional a la extensió de la població, obtenint una mostra proporcional y significativa de cada grup de sexe y edat.

Data del sondeig

Març de 2003

Horari de las entrevistes

Entre las 18:00 y las 22:00 hores de dies laborals.

Dades de Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Mes informació a:

Http://www.infortecnica.com

 

 

Conclusions

"CANAL SET", OBTÉ UN 76 PER CENT DEL SEGUIMIENT DE LA POBLACIÓ.

"Canal Set, Santa Eulàlia TV" és coneguda per un 92 per cent de la població de Santa Eulàlia de Ronsana. Es a dir, pràcticament per tot el conjunt de la població.

La tenen sintonitzada als seus receptors un 85 per cent. Un 76 per cent, a més, la segueix amb freqüència.

La mitjana de temps diari que li dediquen els seus seguidors és de 10,23 minuts. La audiència mitjana en l’àrea de difusió sobre el conjunt de la població és de vuit minuts diaris. La quota d’audiència (share) es, per tant, d’un quatre per cent del conjunt total de les emissores que es reben a Santa Eulàlia.

La punta de major audiència es situa a la franja horària d’entre les 21 i 1 hores, amb una acumulació del 61 per cent.

El tipus de programa preferit dels ciutadans de Santa Eulàlia són els informatius locals "SET informa" i els reportatges com "Mirades", que obtenen molt bones crítiques.

La qualitat de la senyal és prou bona, a excepció d’algunes àrees de la població, on les condicions són deficients.

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 01- ¿Coneix l’emissora "Canal SET, Santa Eulàlia Televisió"?

  1. No

Resposta

Percentatge

M. Error

92,2%

+/- 2,38%

No

7,8%

+/- 2,38%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Mes de 50

92,9%

91,6%

>99%

85,5%

94,4%

No

7,1%

8,4%

<1%

14,5%

5,6%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 02 - Té sintonitzada aquesta emissora al seu televisor?

  1. No

Resposta

Percentatge

M. Error

84,4%

+/- 3,22%

No

15,6%

+/- 3,22%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Mes de 50

90,5%

78,3%

93,9%

80,6%

83,3%

No

9,5%

21,7%

6,1%

19,4%

16,7%

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 03 – ¿Amb quina freqüència la veu, aproximadament?

 1. Cada dia
 2. Cada 2 dies
 3. Dos cops a la setmana
 4. Només caps de setmana
 5. Un cop a la setmana
 6. Un cop cada dues setmanes
 7. Un cop al mes
 8. Menys d'un cop al mes
 9. Mai

Resposta

Percentatge

M.Error

Cada dia

12,0%

+/- 2,89%

Cada 2 dies

7,2%

+/- 2,30%

Dos cops a la setmana.

26,3%

+/- 3,91%

Només caps de setmana

1,2%

+/- 0,97%

Un cop a la setmana

30,5%

+/- 4,09%

Un cop cada dues setmanes

2,4%

+/- 1,36%

Un cop al mes

1,2%

+/- 0,97%

Menys d'un cop al mes

1,2%

+/- 0,97%

Mai

18,0%

+/- 3,41%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 04 - ¿Quants minuts al dia la veu?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

7,83

11,12

Mitjana de minuts por grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

7,69

7,97

Mitjana de minuts por grups (edat)

Mitjana de minuts
(menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(mes de 50)

7,89

5,96

9,37

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 05 – ¿Quin o quins dies de la setmana veu "Canal Set"?

 1. dilluns
 2. dimarts
 3. dimecres
 4. dijous
 5. divendres
 6. dissabte
 7. diumenge

Gran part dels entrevistats no ha especificat els dies concrets que veuen "Canal SET" . Aquests, han donat respostes com ara "qualsevol dia entre setmana", "els dies de cada dia", o "els caps de setmana". Tot i així s’han inclòs dins l’anàlisi i el resultat ha estat el següent:

Resposta

Percentatge

dilluns

14,2%

dimarts

13%

dimecres

13%

dijous

13%

divendres

13,9%

dissabte

17,8%

diumenge

15,1%

 

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 06 – A quin horari?

 1. de les 10 a les 14 hores
 2. de les 14 a les 18 hores
 3. de les 18 a les 21 hores
 4. de les 21 a la 1 hores
 5. A partir de les 01 hores

Resposta

Percentatge

M. Error

de les 10 a les 14 hores

4%

+/- 2,00%

de les 14 a les 18 hores

13,6%

+/- 3,49%

de les 18 a les 21 hores

20,3%

+/- 4,10%

de les 21 a la 1 hores

61%

+/- 4,97%

A partir de les 01 hores

1,1%

+/- 1,06%

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 07 - Quin tipus de programa de Canal SET li interessa més?

 1. SET Informa
 2. Mirades
 3. La Setmana
 4. El Cinematògraf
 5. Escenaris
 6. La Malla
 7. El Cargol Noticiari
 8. IES Informa

Resposta

Percentatge de telespectadores de Canal SET, Santa Eulàlia Televisió que tenen preferència per als següents programes

SET Informa

30,3%

Mirades

23,8%

La Setmana

13,9%

El Cinematògraf

4,3%

Escenaris

7,2%

La Malla

4,6%

El Cargol Noticiari

8,4%

IES Informa

7,5%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 08 - Valori de l’0 (mínim) a 10 (màxim) els continguts dels programes informatius de Canal SET.

La puntuació mitjana que ha donat la població que veu habitualment "Canal SET, Santa Eulàlia Televisió" és de 7,49 amb una desviació estàndard de 1,29.

 

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 09 - ¿Creu que és important disposar d’un servei de televisió local a Santa Eulàlia?

El 99,7% per cent dels enquestats ha contestat que "Sí" a aquesta pregunta.

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 10 Com s’assabenta dels esdeveniments que tenen lloc durant la setmana a Santa Eulàlia?

 1. A través de la televisió local
 2. A través del butlletí municipal
 3. A través de butlletins dels diferents partits polítics
 4. Premsa comarcal
 5. Pàgina web de Santa Eulàlia
 6. Pàgina web de Canal SET

Resposta

Percentatge de telespectadors de Canal SET, que tenen preferència per als següents programes

A través de la televisió local

43,8%

A través del butlletí municipal

20,1%

A través de butlletins dels diferents partits polítics

7,1%

Premsa comarcal

19,8%

Pàgina web de Santa Eulàlia

3,5%

Pàgina web de Canal SET

5,7%

INFORTÈCNICA

REF:eacanalset01/p8/març03

Pregunta 11 - En general, pel què fa a imatge i so, Canal SET es rep...

 1. Molt bé
 2. Regular
 3. Malament
 4. Molt malament

Resposta

Percentatge

M. Error

Molt bé

18,8%

+/- 3,47%

40,3%

+/- 4,36%

Regular

26,2%

+/- 3,90%

Malament

8,1%

+/- 2,42%

Molt malament

6,7%

+/- 2,22%