ESTUDI D’AUDIÈNCIA SOBRE
"El 9"

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa que realitza el estudio

Informació Tècnica I Científica S.L. (Infortècnica)

Mostra

935 persones.

Univers

Població major d’edat de Catalunya.

Tipus d’entrevista

Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a la extensió de la població, obtenint una mostra proporcional i significativa de cada grup de sexe i edat.

Data del sondeig

Maig – juny de 2002

Horari de les entrevistes

Entre las 18:00 i las 22:00 hores de dies laborables.

Dades de Infortècnica

C/ Lepant 422

08025 Barcelona

Tel: 934334243

Fax: 934334239

Més informació a:

Http://www.infortecnica.com

 

 

Conclusions

"EL 9", UN BON PRODUCTE AMB MOLT POC MERCAT

El diari esportiu "El 9" obté una valoració, en conjunt, positiva per part dels seus lectors, com es demostra a les diferents àrees dels diferents estudis de mercat.

Es conegut per més del 40 per cent dels entrevistats. L’ha llegit, de forma més o menys ocasional, el 41 per cent de qui el coneixen, es a dir, un 16 per cent dels entrevistats. Tot i que la gran majoria dels seus lectors han obtingut "El 9" de forma conjunta amb altres diaris.

El futbol és l’esport més seguit, no sempre vinculat al Barcelonisme. Els més crítics consideren que és la informació que més li sobra. Al estar vinculat amb altres medis d’altres poblacions fora de Barcelona capital es troba a faltar, de forma reiterada la informació sobre los equips locals i altres esports.

"El 9" obté, per part dels seus lectors, puntuacions superiors a set, tant en disseny, com en rigor informatiu i qualitat de redacció.

Tenint en compte, la bona predisposició natural de respostes en els entrevistats, obté les millors valoracions comparatives com: entretingut. Una valoració mitjana d’objectiu i, dins de la bona acceptació general, es considera menys independent i crític.

El temps dedicat a la lectura es moderat, característic de la premsa esportiva.

El principal problema que pot plantejar en la venda de "El 9" es, sense dubte, la absoluta independència, com s’observa, en els quadres de correlació entre la premsa esportiva i la catalana.

En funció dels grups de sexe, com es evident, la gran majoria de compradors de premsa esportiva són homes, mentre que la premsa catalana obté un percentatge de dones molt superior a la premsa en castellà i, evidentment, encara més a la esportiva.

Per grups d’edat, el comprador en català és molt madur, amb una mitjana d'edat de 47 anys. És a dir, un 50 per cent de compradors de premsa catalana tenen més de 47 anys. Per contra, la premsa esportiva és d'audiència molt jove, amb una mitjana de 29 anys, per tant, el 50 per cent de lectors de premsa esportiva tenen menys de 29 anys.

En quant al nivell cultural, mentre un 59% de lectors de premsa esportiva tenen un nivell d'estudis com a màxim d'ensenyament primari, el 70 per cent de lectors de premsa catalana tenen almenys estudis secundaris.

El nivell econòmic també és molt diferent entre ambdues poblacions.

El 58 per cent de lectors de premsa catalana estan per sobre del nivell econòmic alt / mitjà - alt, mentre gairebé el 80 per cent de compradors de premsa esportiva es troben per sota d'aquest nivell.

Qualsevol estudi de mercat valora fonamentalment les correlacions de dues poblacions si ha de barrejar dos ingredients de cadascuna d'elles. Concorren en el conjunt de les quatre variables estudiades només un 13 per cent de les poblacions. Sense tenir en compte altres possibles variables menors, només un 13 per cent dels compradors de premsa catalana ho són també de premsa esportiva o viceversa. Si tenim en compte el moderat percentatge de compradors de premsa catalana genèrica, el mercat potencial de la premsa esportiva catalana seria de només un 13% de la premsa genèrica.

En aquest 13% es podria afegir els possibles lectors exclusius de premsa esportiva, que evidentment els hi ha, però en general de nivell cultural baix i molt poc probables lectors de premsa catalana.

Independentment de la greu disparitat de poblacions, dintre d'una acceptació en general positiva, les principals queixes que manifesten els lectors de "El 9" són la falta d'informació esportiva local o d'equips locals, argumentant que els altres mitjans esportius ja ofereixen informació dels grans equips de primera divisió. Malgrat tot, la valoració global és francament positiva. Sens dubte, es tracta d'un bon producte amb molt poc mercat.

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 01 – Coneix el diari "El 9" ?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

43,3%

+/- 3,24%

No

56,7%

+/- 3,24%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

52,7%

33,9%

39,8%

51,4%

37,0%

No

47,3%

66,1%

60,2%

48,6%

63,0%

Anàlisi per províncies

Resp \ Grup

Barcelona

Tarragona

Lleida

Girona

36,2%

23,1%

49,7%

46,2%

No

63,8%

76,9%

50,3%

53,8%

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 02 – El llegeix amb freqüència?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

41,4%

+/- 4,89%

No

58,6%

+/- 4,89%

Anàlisi per grups de sexe i edat

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

55,8%

19,4%

45,5%

29,3%

57,1%

No

44,2%

80,6%

54,5%

70,7%

42,9%

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 02B – El llegia abans amb freqüència?

  1. No

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

3,4%

+/- 2,37%

No

96,6%

+/- 2,37%

Pregunta 02C – Per què l’ha deixat de llegir?

De la població que ha deixat de llegir "El 9", el motiu més comú ha estat que les persones que són lectores d’altres diaris i en els quals s’incorporava "El 9", ara ja no hi està. Altres motius ben dispersos han estat per exemple, la manca de temps per llegir-lo o per motius personals que no afecten al contingut del mateix diari.

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 03 – El compra vostè, o el llegeix al bar o qualsevol altre lloc?

  1. El compra
  2. El llegeix, però no el compra

RESPOSTA

Percentatge

Fiabilitat

El compra

60%

+/- 7,60%

No el compra

40%

+/- 7,60%

Anàlisi per grups d’edat

Resp \ Grup

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

El compra

61,1%

42,9%

71,0%

No el compra

38,9%

57,1%

29,0%

* Cal considerar, la forma de entendre aquesta pregunta per part de la població que llegeix o és subscriptora d’un altre diari en el que s’inclou "El 9"

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 04 – Quants minuts al dia dedica a "El 9"?

Mitjana de minuts al dia

Desviació std.

15,09

8,512

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de minuts
(Homes)

Mitjana de minuts
(Dones)

14,26

18,75

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de minuts
(menys de 30)

Mitjana de minuts
(de 30 a 50)

Mitjana de minuts
(més de 50)

14,07

16,36

14,64

Mitjana de minuts per grups (províncies)

Mitjana de minuts
(Barcelona)

Mitjana de minuts
(Tarragona)

Mitjana de minuts
(Lleida)

Mitjana de minuts
(Girona)

14,17

10,20

16,10

12,50

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 05 – Quines seccions li són més interessants?

(Resposta oberta)

Resposta

Percentatge

Futbol

34,29%

Barça

17,14%

Equips locals

15,28%

Tennis

11,43%

Basket

5,71%

Altres respostes

16,15%

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 06 – Segons vostè, què li sobra i que li manca a aquest diari?

Resposta (què li sobra)

Percentatge

Futbol

26,08%

Barça

39,13%

Espanyol

8,69%

No li sobra res

26,10%

Resposta (què li manca)

Percentatge

Altre esports

28,57%

Informació sobre altres equips

14,29%

Bàsquet

10,71%

No li manca res

25%

Altres respostes

21,43%

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 07 – Puntuar el disseny del 0 (mínim) al 10 (màxim)

Mitjana de puntuacions

Desviació std.

7,25

1,133

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de puntuacions
(Homes)

Mitjana de puntuacions
(Dones)

7,24

7,33

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de puntuacions
(menys de 30)

Mitjana de puntuacions
(de 30 a 50)

Mitjana de puntuacions
(més de 50)

7,11

7,05

7,54

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 08 – Puntuar el rigor informatiu del 0 (mínim) al 10 (màxim)

Mitjana de puntuacions

Desviació std.

7,15

1,424

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de puntuacions
(Homes)

Mitjana de puntuacions
(Dones)

7,08

7,45

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de puntuacions
(menys de 30)

Mitjana de puntuacions
(de 30 a 50)

Mitjana de puntuacions
(més de 50)

6,88

7,24

7,25

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 09 – Puntuar la qualitat de redacció.

Mitjana de puntuacions

Desviació std.

7,07

1,424

Mitjana de minuts per grups (sexe)

Mitjana de puntuacions
(Homes)

Mitjana de puntuacions
(Dones)

6,96

7,60

Mitjana de minuts per grups (edat)

Mitjana de puntuacions
(menys de 30)

Mitjana de puntuacions
(de 30 a 50)

Mitjana de puntuacions
(més de 50)

6,82

7,20

7,14

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 10 – En la seva opinió, com definiria el perfil de "El 9" en comparació a la majoria de diaris esportius.

  1. Més sensacionalista / objectiu que la majoria de diaris esportius
  2. Més dens / amè
  3. Més independent / parcial
  4. Més entretingut / avorrit
  5. Més crític / menys rigorós

Resposta

Percentatge

Resposta

Percentatge

Sensacionalista

21,82%

Objectiu

78,18%

Dens

6,45%

Amè

93,55%

Independent

76,36%

Parcial

23,64%

Entretingut

89,66%

Avorrit

10,34%

Crític

68,09%

Menys rigorós

31,91%

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 11 – A quina hora llegeix preferentment el diari?

  1. Pel matí (6h – 12h)
  2. Al migdia (12h – 16h)
  3. Per la tarda (16h – 20h)
  4. Per la nit (20h – 24h)
  5. Matinada (24h – 6h)
  6. A cap hora en concret

Resposta

Percentatge

Fiabilitat

Pel matí

56,3%

+/- 7,70%

Al migdia

18,3%

+/- 6,00%

Per la tarda

12,7%

+/- 5,17%

Per la nit

4,2%

+/- 3,11%

Matinada

<1%

+/- -

A cap hora en concret

8,5%

+/- 4,33%

 

Infortècnica

REF:ea02/p12/Maig02

Pregunta 12 – On llegeix el diari normalment?

  1. A casa
  2. A la feina
  3. Al bar
  4. Altres respostes (al carrer, biblioteca, llibreria...)

Resposta

Percentatge

Fiabilitat

A casa

51,4%

+/- 7,76%

A la feina

18,6%

+/- 6,04%

Al bar

20,0%

+/- 6,21%

Altres respostes

10,0%

+/- 4,66%