Estudi d’audiència de

"Segre Ràdio"

 

 

FITXA TÈCNICA

 

Empresa Informació Tècnica i Científica SL
Mostra 501 persones de la província de Lleida
Tipus d'entrevista Telefònica, aleatòria i de distribució proporcional a l'extensió de la població.
Data del sondeig Del 27 de novembre fins al 5 de desembre de 2000
Horari de les entrevistes Entre les 13:30 i les 15:30 hores i les 18:00 i 22:00 hores dels dies laborals.

 

 

Conclusions de l’estudi

Segons els resultats d’aquest estudi, ràdio Segre es una emissora sintonitzada principalment per la gent jove, el que pot indicar un futur creixement de l’audiència per incorporació de persones de menys de 30 anys.

El sondeig s'ha realitzat en les comarques indicades, que en funció de la densitat demogràfica constitueixen un àrea que conté una gran part de la població de Lleida.

Hi ha que tenir en compte diverses causes que influeixen en una enquesta en contra de les emissores regionals i sobretot locals: en els estudis d'audiència de radio, la persona entrevistada generalment substitueix la pregunta: quina emissora sintonitza? per: quina radio coneix?. Aquesta resposta afecta especialment de forma negativa a las cadenes no estatals. Una gran part de la població que escolta la ràdio, escull la emissora de forma aleatòria, atenent al contingut del programa i sense saber de quina emissora es tracta. Malgrat això, davant d'un sondeig d'audiència les respostes es polaritzen cap a les grans cadenes y programes més coneguts.

Al ser una radio jove, els musicals són els principals programes valorats per l'audiència, en contra de les tertúlies que, segons els resultats, són el punt més feble d'aquesta emissora.

En quant a l'horari d'emissió, hi ha un alt índex d'oients fins a les 9 del matí, el que ens fa suposar que molta gent s'aixeca escoltant radio Segre. En el transcurs del matí l'índex d'audiència baixa moderadament degut, provablement a les tertúlies de les grans cadenes i a que el jovent és troba fent feina. Per la tarda, però, es recupera l'audiència que és manté en la proporció de les altres emissores fins a la nit.

 

 

Infortècnica

REF:sonrdsegre01/p4/desembre00

Pregunta 01.- Escolta vostè la ràdio?

  1. No

• Mostra: 501 persones de la província de Lleida.

• Data del sondeig: 27 de novembre fins al 5 de desembre.

RESPOSTA

PERCENTATGE

FIABILITAT

SI

78.76%

± 3.59%

NO

21.24%

± 3.56%

Relació de les respostes a la pregunta

Resp \ Grup

Homes

Dones

Menys de 30

De 30 a 50

Més de 50

SI

83,51%

73,96%

94,00%

80,00%

67,12%

NO

16,49%

26,04%

6,00%

20,00%

32,88%

 

 

Infortècnica

REF:sonrdsegre01/p4/desembre00

Pregunta 03- En quina franja horària ens escolta (ràdio Segre)?

  1. Fins a les 9 del matí
  2. De les 9 fins a les 2
  3. Per la tarda
  4. Per la nit

• Mostra: 395 persones de la província de Lleida que escolten la ràdio.

• Data del sondeig: 27 de novembre fins al 5 de desembre.

RESPOSTA

Percentatge d’oients de la ràdio (en general)

Percentatge d’oients de ràdio Segre

Fins a les 9 del matí

33.97%

44.12%

De les 9 fins a les 2

51.92%

38.23%

Per la tarda

37.82%

41.18%

Per la nit

28.85%

26.47%

 

 

Infortècnica

REF:sonrdsegre01/p4/desembre00

Pregunta 04- De la programació de Segre Ràdio, què li interessa més?

  1. La música
  2. Les notícies
  3. Les retransmissions esportives (futbol, bàsquet, hoquei)
  4. Les tertúlies i entrevistes

• Mostra: 395 persones de la província de Lleida que escolten la ràdio.

• Data del sondeig: 27 de novembre fins al 5 de desembre.

RESPOSTA

Percentatge d’oients de la ràdio (en general)

Percentatge d’oients de ràdio Segre

La música

53.2%

70.59%

Les notícies

44.87%

41.17%

Les retransmissions esportives

16.66%

14.7%

Les tertúlies

39.1%

26.47%